รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Share

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD)

ลักษณะงาน: งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์ขั้นต่ำ: 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)

รายละเอียดงาน :

1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 – 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

สมัครงานได้ที่ >> SiPH Career

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-419-1917
Email : recruit@siphhospital.com
Facebook : SiPH Career