Browsing: หน่วยงานรัฐ

งานหน่วยงานรัฐ สำนักงาน กระทรวงต่างๆ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลายอัตรา)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร ประจำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (400 อัตรา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กว่า 400 อัตรา ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กำหนด…