โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

Share

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา

ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) และสัญญาจ้าง (Part-time)
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)

สมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

➤ พยาบาลวิชาชีพ (OPD)

รายละเอียดงาน :

 • ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
 • ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

➤ พยาบาลวิชาชีพ (ICU)

รายละเอียดงาน :

 • ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
 • ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

➤ พยาบาลวิชาชีพ (ER)

รายละเอียดงาน :

 • ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
 • ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

➤ พยาบาลวิชาชีพ (Part-time)

ลักษณะงาน : สัญญาจ้าง
ประสบการณ์ขั้นต่ำ : 1 ปี

รายละเอียดงาน :

 • ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
 • ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

1. ผู้ช่วยพยาบาล (OPD)
2. ผู้ช่วยพยาบาล (IPD)
3. ผู้ช่วยพยาบาล (ICU)
4. ผู้ช่วยพยาบาล (จบใหม่)

รายละเอียดงาน :

ให้การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน

สมัครได้ที่ >> SiPH Career

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-419-1917
Email : recruit@siphhospital.com
Facebook : SiPH Career

ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<