เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (5 อัตรา)

Share

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU

ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
จำนวน: 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

 1. ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา
 2. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • พยาบาล ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ชอบงานบริการ
 • อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ ICU/CCU อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
 • สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
 • สวัสดิการงานเเต่งงาน
 • สวัสดิการงานบวช
 • สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
 • สวัสดิการหอพักพนักงาน
 • สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด /ปี
 • สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
 • วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
 • อื่นๆ

ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ที่ >> สมัครงาน
สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ
 • หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ติดต่อ
คุณวุด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
อีเมล : bangpakokhos14_200@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<