สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (400 อัตรา)

Share

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กว่า 400 อัตรา ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กำหนด (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 15:00น)

รายละเอียดการ รับสมัครบุคคลตำแหน่งเภสัชกร

  • รวมทุกจังหวัดจำนวน 400 อัตรา
  • เงินเดือน 20,540 – 22,750 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

หลักเกณฑ์การเลือกสรรและวิธีการประเมิน

  • คะแนนจากการสอบเพื่อวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (30 คแนน)
  • คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน)

ช่องทางการสมัครสอบ

สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข www.moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 มีค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท และค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจังหวัดที่เปิดรับสมัครได้ที่ >> คลิก