โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (3 อัตรา)

Share

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

รายละเอียดงาน

 • ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยนอก
 • ประกอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • เรียกประวัติเก่าผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสอบสิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก
 • ให้บริการรับเรื่องขอประวัติและใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง บุคลิกหน้าตาดี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ
 • หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
 • สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
 • สวัสดิการงานเเต่งงาน
 • สวัสดิการงานบวช
 • สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
 • สวัสดิการหอพักพนักงาน
 • สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด /ปี
 • สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
 • วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
 • อื่นๆ

ช่องทางการสมัคร:

 • สมัครออนไลน์: Survey (bpkconnect.com)
 • สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณวุด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129

ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<