โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ICU, IPD Step Down,ER, ห้องส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด)

Share

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพในแผนกต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ดังนี้

ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จำนวน: หลายอัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร: พยาบาลวิชาชีพ (ICU, IPD Step Down, ER, ห้องส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 • ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ตรวจเยื่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ของแพทย์
 • ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
 • ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน
 • สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ
 • โบนัส

ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมที่: ร่วมงานกับเรา สมัครงาน – โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (vichaiyut.com)

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ >>
โรงพยาบาลวิชัยยุท ตึกเหนือ ชั้น 20 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail: st@vichaiyut.com
โทร.02-265-7777 ต่อ 32063-32067

งานทั้งหมด >> คลิก <<