โรงพยาบาลนนทเวช เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICN, OPD, LRD, IPD, ERD (หลายอัตรา)

Share

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองนนทบุรี
จำนวน: หลายอัตรา
ที่ตั้ง: เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

➤ ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

รายละเอียดงาน:

 • ร่วมกำหนดนโยบาย/มาตรการ แผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • งานค้นหา งานเฝ้าระวังและงานสอบสวนโรค
 • งานสอน นิเทศ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ป่วยและบุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญาญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระยะยาว 4 เดือน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล : การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี

➤ ตำแหน่ง : พยาบาล OPD UR NURSE

รายละเอียดงาน:

 • ประสานงานแพทย์และประสานงานด้านผู้ป่วยประกัน
 • เป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายแพทย์ , พยาบาล และการเงินผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยประกัน
 • ดำเนินการ ให้การบริการ Pre authorization ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และประเมินความเหมาะสม ของการรับการรักษาตัวไว้ในโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินสิทธิ์การรักษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • วิเคราะห์และทบทวนบันทึกทางการแพทย์
 • จัดทำรายงานและสรุปผลงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ UR Nurse อย่างน้อย 1 ปี หรือ ประสบการณ์ผ่านงานด้านพยาบาล Ward / ICU แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์ประกันสุขภาพและเงื่อนไขกรมธรรม์
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

➤ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก LRD

รายละเอียดงาน:

 • งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
 • งานปฏิบัติการพยาบาล
 • งานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์
 • งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย รวมถึงงานส่งต่อผู้ป่วย Admit ในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 20สัปดาห์ขึ้นไป ภายใต้การกำกับของพยาบาลพี่เลี้ยง/พยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

➤ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (IPD)

รายละเอียดงาน:

รับผิดชอบ บริการการพยาบาล ตั้งแต่งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วน งานปฏิบัติการพยาบาล งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ ตรวจวินิจฉัย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

➤ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ERD

รายละเอียดงาน:

 • งานเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
 • งานปฏิบัติการพยาบาล ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อจัดความเร่งด่วนในการดูแล
 • งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย รวมถึง งานส่งต่อผู้ป่วย/Admit ในผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ครอบครัว 50%
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • หอพักพยาบาล
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือในวาระงานต่างๆ
 • การพัฒนา และฝึกอบรมพนักงาน

วิธีรับสมัคร:

– ส่ง CV มาที่เมล์ recruit@nonthavej.co.th
– 02-596-7888 ต่อ 2550,2552 ติดต่อคุณอัปสร / คุณจรัสลักษณ์
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: รพ.นนทเวช ร่วมงานกับเรา | Facebook

ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<