Author admin

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (3 อัตรา)

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รายละเอียดงาน ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยนอก ประกอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เรียกประวัติเก่าผู้ป่วยนอก ตรวจสอบสิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก ให้บริการรับเรื่องขอประวัติและใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง บุคลิกหน้าตาดี ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล…

โรงพยาบาลนวมินทร์9 เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (5 อัตรา)

โรงพยาบาลนวมินทร์9 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานที่ปฏิบัติงาน: เขตมีนบุรี กรุงเทพเงินเดือน: 15,000 บาทจำนวนรับ: 5 อัตรา รายละเอียดงาน: บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้รับบริการเข้าระบบ ตอบไลน์ ,ตอบโทรศัพท์ ของคนไข้ผู้มารับบริการ ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มารับบริการ และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร: จบปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข รักในการบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัว สามารถปรับตัว และปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามสถานการณ์ สวัสดิการ: เงินกู้สวัสดิการ กองทุนฌาปนกิจ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส เงินช่วยเหลือกรณี อุปสมบท, สมรส, คลอดบุตร, เจ็บป่วย และเสียชีวิต ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ ช่องทางการสมัคร: สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลติดต่อ:ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนวมินทร์9บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัดโทรศัพท์ : 02-518-1818…

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ สวัสดิการความงามเพียบ

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งและความงาม แห่งแรกของประเทศไทย ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ดูแลความสวยแบบครบวงจร ด้วยห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ และเครื่องมือ ระบบมาตรฐานสากล ความปลอดภัยสูง ห้องพักระดับ VIP เพื่อเป็นโรงพยาบาลความงาม อันดับ 1 ของประเทศ เปิดรับสมัคร ผู้หญิงยุคใหม่ ที่รักในเรื่องความสวยงาม พร้อมเติบโตไปกับเราครอบครัวเลอลักษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียดงาน: ประจำ Ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, เข้างานเป็นกะได้ รักงานบริการ มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สิทธิ์รักษาพยาบาล ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน วันหยุดพักร้อนประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สิทธิ์ในการทำหัตถการทั่วไป,หัตถการเลเซอร์,การทำศัลยกรรมตกแต่ง,ทำฟัน ในราคาพนักงาน สิทธิ์ในการซื้อยาเวชภัณฑ์,เวชสำอางค์ ในราคาพนักงาน…

โรงพยาบาลนนทเวช เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICN, OPD, LRD, IPD, ERD (หลายอัตรา)

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองนนทบุรีจำนวน: หลายอัตราที่ตั้ง: เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ➤ ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) รายละเอียดงาน: ร่วมกำหนดนโยบาย/มาตรการ แผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานค้นหา งานเฝ้าระวังและงานสอบสวนโรค งานสอน นิเทศ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ป่วยและบุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญาญาตรี พยาบาลศาสตร์ จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระยะยาว 4 เดือน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล : การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1…

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ICU, IPD Step Down,ER, ห้องส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพในแผนกต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ดังนี้ ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพญาไท กรุงเทพมหานครจำนวน: หลายอัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร: พยาบาลวิชาชีพ (ICU, IPD Step Down, ER, ห้องส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด) รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตรวจเยื่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ของแพทย์ ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์ ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม…

ยืมเงินแอปดอลฟิน Dolfin Money By KBank วงเงินพร้อมใช้ ยืมง่าย อนุมัติไว 2021

ยุคนี้หลายคนเจอกับปัญหาเงินไม่พอใช้ ตกงาน รายได้น้อย แถมยังมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายทำให้ต้องหากู้ยืมเงินมาใช้ แต่จะกู้เงินนอกระบบก็ดอกเบี้ยแพงเกินไป ครั้นจะกู้ธนาคารก็ใช่ว่าจะผ่านง่ายๆ ด้วยสิ ดังนั้นมาลองยืมเงินผ่านแอปกันดูไหม ซึ่งเราขอแนะนำนี่เลย Dolfin Money By KBank เป็นแอปยืมเงินโดยกสิกรไทย ที่มีความเชื่อถือได้แน่นอน แถมกู้ง่าย อนุมัติเร็วอีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อน โดยมีวิธีการยืมเงินอย่างไร เรามาดูกันเลย แต่ก่อนที่จะเริ่มสมัครก็ให้ดาวน์โหลดแอปฯ Dolfin Money By KBank มาติดตั้งที่เครื่องก่อน โดยสามารถโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ โหลดแอปฯ Dolfin Money สำหรับมือถือ Android >> Google Playโหลดแอปฯ Dolfin Money สำหรับมือถือ iOS >> App Store วิธีการเปิดบัญชีแอป Dolfin สมัครสมาชิกใช้งาน เมื่อเข้าสู่แอปครั้งแรก จะต้องกดตกลงเพื่ออนุญาตการเข้าถึงข้อมูล > จากนั้นกดสมัครใช้งาน 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน > กดปุ่มสมัครใช้งาน 3. นำรหัสที่ถูกส่งไปยัง sms…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลายอัตรา)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร ประจำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน: หลายอัตราเงินเดือน: เริ่มต้น 15,060 บาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย ร่างพิมพ์โต้ตอบเอกสารจดหมายของผู้บริหาร ดูแล รับผิดชอบแฟ้มงานเข้า-ออก ก่อนเสนอผู้บริหารและจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดเตรียมเอกสาร จดหมายเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประสาน ติดต่อนัดหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร…

โรงพยาบาลสุขุมวิท เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR, ICU, ER, LR Ward ผู้ป่วยใน Ward ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมีมาตราฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกในการเดินทางอยู่ติดถนนใหญ่ ใกล้ BTS เอกมัย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ➤ ตำแหน่งพยาบาล แผนก OR ➤ ตำแหน่งพยาบาล แผนก ICU ➤ ตำแหน่งพยาบาล แผนก ER ➤ ตำแหน่งพยาบาล แผนก LR ➤ ตำแหน่งพยาบาล แผนก Ward ผู้ป่วยใน Ward ผู้ป่วยนอก รายละเอียดงาน ดุแลรับผิดชอบให้บริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย ให้การบริการพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเชื่อมั่น และเกิดความพึงพอใจสูงสุด คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาล อย่างน้อย 1 -2 ปี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้…

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU (10 อัตรา)

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้ พยาบาลวิชาชีพ (Part Time/ ICU Ward Covid) รายละเอียดงาน รักษาดูแลอาการผู้ป่วยที่หนัก หรือมีอาการสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต อย่างใกล้ชิด คอยบริหารจัดการให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ สามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที คอยให้คำแนะนำ และให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 – 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ผู้ป่วยวิกฤต จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS) ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ป่วยเด็ก (PALS) สวัสดิการ ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (5 อัตรา)

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจำนวน: 5 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง พยาบาล ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ชอบงานบริการ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 มีประสบการณ์ ICU/CCU อย่างน้อย 1 ปี มีใบผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง…