Author admin

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) และสัญญาจ้าง (Part-time)สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด) สมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ➤ พยาบาลวิชาชีพ (OPD) รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย ➤ พยาบาลวิชาชีพ (ICU) รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย ➤ พยาบาลวิชาชีพ (ER) รายละเอียดงาน…

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD) ลักษณะงาน: งานประจำ (Full time) ประสบการณ์ขั้นต่ำ: 1 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด) รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค 2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัครงาน: เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว สวัสดิการ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (400 อัตรา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กว่า 400 อัตรา ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กำหนด (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 15:00น) รายละเอียดการ รับสมัครบุคคลตำแหน่งเภสัชกร รวมทุกจังหวัดจำนวน 400 อัตรา เงินเดือน 20,540 – 22,750 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หลักเกณฑ์การเลือกสรรและวิธีการประเมิน คะแนนจากการสอบเพื่อวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (30 คแนน) คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน) ช่องทางการสมัครสอบ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข www.moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2564 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลากกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 3. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา…

วิธีสมัคร paypal และวิธีเติมเงิน paypal แบบง่ายๆ 2021

ยุคนี้ต้องบอกเลยว่า Paypal เป็นธนาคารออนไลน์ที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะหลายคนหันมาใช้ paypal กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกและปลอดภัยมากทีเดียว ที่สำคัญสมัครง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วย โดยวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีสมัคร paypal แบบง่ายๆ ใครอยากมีธนาคารออนไลน์ไว้ทำธุรกรรมต่างๆ ก็ต้องมาสมัครกันเลย วิธีการสมัครสมาชิก paypal การสมัครเป็นสมาชิกกับธนาคารออนไลน์แห่งนี้นั้น ต้องบอกเลยว่าง่ายมาก เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสมัครบนเว็บ paypal ขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปบนเว็บ paypal ก่อน และไปที่หน้าสมัครสมาชิก หรือคลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลย >> สมัคร paypal จะมีให้ใส่ยูสเซอร์และรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน แต่กรณีที่เรายังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ให้คลิกที่ สมัครสมาชิก 2. เลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการจะเปิด Paypal จะมีบัญชี 2 ประเภทให้เลือกเปิด นั่นคือ บัญชีสำหรับการซื้อสินค้า และบัญชีสำหรับการรับชำระเงิน ให้คุณคลิกเลือกประเภทที่ตรงกับความต้องการ 3. ป้อนที่อยู่อีเมลล์ ขั้นตอนนี้คุณจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลล์ที่ต้องการใช้ในการสมัครสมาชิก จะเป็นอีเมลล์ของอะไรก็ได้ แต่ต้องใช้งานอยู่จริง เพราะต้องใช้ในการยืนยันตัวตน และใช้เมื่อทำธุรกรรมต่างๆ นั่นเอง เมื่อใส่เมลล์เสร็จแล้วก็คลิก ถัดไป…

สมัคร Tiktok แบบง่ายๆ วิธีสมัครแอปติ๊กต๊อก และวิธีเล่นแบบง่ายๆ 2021

Tiktok (ติ๊กต๊อก) แอพพลิเคชั่น ที่จะพาคุณมาแจ้งเกิดและก้าวไปสู่ดาวได้ง่ายขึ้น ด้วยการแสดงความสามารถของตนเองผ่านทาง tiktok ให้ผู้คนได้รับชมกัน อีกทั้งยังเป็นแอพฯที่ให้หลายๆ คนได้แชร์เรื่องราวของตนเองผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือใครจะทำคลิปสนุกๆ หนังสั้น คลิปเต้นมาโชว์ก็ได้ รวมถึงเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ก็ใช้เป็นช่องทางในการโปรโมทขายสินค้าได้เช่นกัน ซึ่งก็เป็นแอพฯที่กำลังมาแรง เรียกได้ว่าเด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดีกันเลยล่ะ แต่จะสมัครอย่างไร วันนี้เรามีวิธีการสมัครเป็นสมาชิกมาฝาก ไปทำตามกันได้เลย วิธีสมัคร Tiktok แบบง่ายๆ 2021 1. โหลดแอปและเลือกความสนใจ เริ่มแรกเลยก็ต้องไปโหลดแอพ Tiktok กันก่อนตามลิงก์ด้านล่าง ซึ่งมีให้โหลดทุกระบบมือถือ เสร็จแล้วให้เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมา จะมีให้เลือกความสนใจ ว่าคุณสนใจในเรื่องไหนบ้าง เช่น ตลก ความสามารถ เกม สัตว์เลี้ยง ดราม่า กีฬา ฯลฯ จะเลือกเท่าไหร่ก็ได้ จากนั้นกดที่ถัดไปได้เลย โดยแนะนำให้เลือกที่ตรงกับความสนใจของคุณจริงๆ เพื่อที่เวลาเล่นจะได้เจอแต่คลิปที่ถูกใจนั่นเอง โหลดแอป Tiktok สำหรับมือถือระบบ android >> Google Play โหลดแอป Tiktok สำหรับมือถือระบบ iOS…

จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ กดอะไร? วิธีเช็คเบอร์ตัวเองง่ายๆ ได้ทุกเครือข่าย AIS, Dtac, TrueMoveH

วิธีเช็คเบอร์มือถือด้วยตัวเองง่ายๆ ได้ทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS, Dtac, TrueMoveH, my By CAT และ TOT 3G คงมีหลายๆ คนที่มักจะจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ หรืออาจจะไม่แน่ใจว่าจำได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างเช่นเวลาที่จะเติมเงิน แต่กลับจำเบอร์ไม่ได้ กลัวว่าจะกดเบอร์ผิด วันนี้ khonlung.com จะมาบอกวิธีเช็คเบอร์ว่ากดอะไร เช็คง่าย เช็คฟรี ทุกเครือข่ายดังนี้ วิธีเช็คเบอร์มือถือด้วยตัวเอง เช็คเบอร์ AIS (เอไอเอส) 12Call วันทูคอล กด *545# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ Dtac (ดีแทค) กด *102# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ TrueMove H (ทรูมูฟ เอช) กด *933# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ my By CAT (มาย บาย แคท) กด *99#…