Browsing: The Senior Healthcare

The Senior Healthcare โรงพยาบาลผู้สูงอายุ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (เงินเดือน 33,000+)

The Senior Healthcare เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บริการรักษาดูแลผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ บริการบ้านพักผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องการดูแลเป็นพิเศษสะดวก อุ่นใจโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)จำนวน: ไม่ระบุรายได้: 33,000+ บาท/เดือน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดงาน: ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปโดยเน้นการดูแลให้การพยาบาลพื้นฐาน เช่นการให้ยา การทำหัตถการทางการพยาบาลเช่นทำแผล ใส่NG หรือ foley การดูแลฟื้นฟูสภาวะร่างกายและจิตใจ การดูแลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติ เช่น มีไข้ dypnea มีแผลกดทับ เป็นต้นให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงและประเมินภาวะสุขภาพเพื่อวางแผนการพยาบาลที่มีความเฉพาะกับผู้ป่วยสูงอายุรายบุคคลควบคุมการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล งานดูแลพื้นฐานไม่ต้องทำ เช่น ฟีดอาหาร อาบน้ำ พลิกตะแคงตัวทำงาน 12 ชม./วัน เวลา 07.00-19.00 หรือ 19.00-07.00 น. ทำงานเฉลี่ย…