Browsing: Nursery

โรงพยาบาลพญาไท 3 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ICU, Nursery, NICU

โรงพยาบาลพญาไท 3 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งดังนี้ โรงพยาบาลพญาไท 3 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ICU, Nursery, NICU ตำแหน่งงาน: พยาบาลวิชาชีพ ICU (2 อัตรา) พยาบาลวิชาชีพ Nursery / NICU (2 อัตรา) คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ อื่นๆ : มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์ ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทำงานแผนก ICU, NICU/Nursery อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต,เขตบางแค,เขตบางพลัด,เขตภาษีเจริญ) รายละเอียดงาน: รวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้รับบริการ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้การวินิจฉัยการพยาบาล…