Browsing: สมัครสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (400 อัตรา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กว่า 400 อัตรา ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กำหนด (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 15:00น) รายละเอียดการ รับสมัครบุคคลตำแหน่งเภสัชกร รวมทุกจังหวัดจำนวน 400 อัตรา เงินเดือน 20,540 – 22,750 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หลักเกณฑ์การเลือกสรรและวิธีการประเมิน คะแนนจากการสอบเพื่อวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (30 คแนน) คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน) ช่องทางการสมัครสอบ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข www.moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9…