Browsing: พยาบาลวิชาชีพ ICU

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (5 อัตรา)

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจำนวน: 5 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง พยาบาล ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ชอบงานบริการ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 มีประสบการณ์ ICU/CCU อย่างน้อย 1 ปี มีใบผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง…