โรงพยาบาลพญาไท 3 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ICU, Nursery, NICU

Share

โรงพยาบาลพญาไท 3 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งดังนี้

โรงพยาบาลพญาไท 3 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ICU, Nursery, NICU

ตำแหน่งงาน:

 • พยาบาลวิชาชีพ ICU (2 อัตรา)
 • พยาบาลวิชาชีพ Nursery / NICU (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • อื่นๆ : มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่งและการผดุงครรภ์
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทำงานแผนก ICU, NICU/Nursery อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน:

กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต,เขตบางแค,เขตบางพลัด,เขตภาษีเจริญ)

รายละเอียดงาน:

 • รวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้การวินิจฉัยการพยาบาล
 • บอกเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผู้รับบริการ
 • กำหนดแผนการพยาบาลที่บอกให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง
 • ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้
 • ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วิธีการรับสมัครงาน:

 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตัวเอง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.phyathai.com/career

สมัครงานตำแหน่งงานนี้ติดต่อ:

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณัฐณาภรณ์
เบอร์ผู้ติดต่อ : 081-9008401
Email : nattanapo_koo@phyathai.com

ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<