โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU (หลายอัตรา)

Share

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ICU ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จำนวน: หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 • ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • ตรวจเยื่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ของแพทย์
 • ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
 • ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ
 • มีประสบการณ์ ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน
 • สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ
 • โบนัส

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตึกเหนือ ชั้น 20
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: พยาบาล (ICU) – โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (vichaiyut.com)
E-mail: st@vichaiyut.com

งานทั้งหมด >> คลิก <<