เว็บไซต์ฅนลุงดอทคอม ร่วมกับเพจสอบราชการ ติวฟรี ภาค ก. สำนักงาน กพ. ปี 2563

          เงื่อนไขการสมัครติว
1.เป็นผู้สมัครสอบและมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามหลักฐานการสมัครสอบกับ สนง.กพ. ปี 2563 เท่านั้น
2.ผู้สมัครติว ต้องส่งข้อมูลดังนีั
      1) ชื่อ นามสกุล
      2 )ถ่ายภาพหรือสแกนใบสมัครที่มีรูปและเลขประจำตัวสอบ โดยส่งไปใน Line ที่จะใช้ในการติวสอบ .สมัครไปที่ Line Id     GOVTHAI   เมื่อมีการตรวจสอบแล้วจะนำเข้าห้องกลุ่มไลน์ติวสอบต่อไป
     เริ่มรับสมัครวันนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม (รอบนี้รับจำนวน 400 คน หากเต็มให้รอสมัครรอบต่อไปตามประกาศเป็นคราวๆ )
3. การติวจะดำเนินการผ่าน Line กลุ่มติวสอบ กพ. โดยวิธีการบรรยายสดตามตารางเวลาข้างล่าง
การดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการแต่อย่างใด เป็นการบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (เป็นวิทยาทาน)

 
     
 
วัน เวลา

ตารางการบรรยายและฝึกการทำแนวข้อสอบ

วิทยากร
 
17 กพ.63 เวลา 19.30 น- 21.30 น. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
18 กพ.63 เวลา 19.30 น- 21.30 น วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
19 กพ.63 เวลา 19.30 น- 21.30 น วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี    
20 กพ.63 เวลา 19.30 น- 21.30 น ฝึกทำแนวข้อสอบ ฅนลุง ดอทคอม ฟรี