เว็บไซต์ฅนลุงดอทคอมร่วมกับเพจสอบราชการเปิดติวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของสำนักงาน กพ. ประจำปี 2562
          หลักเกณฑ์และวิธีการติวดังนี้
1.เป็นการติวสดผ่าน Line โดยน้องๆไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติวในกรุงเทพเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ไม่เสียเวลาทำงาน และสามารถส่งข้อความสอบถามกับผู้ติวได้ตลอดเวลาได้อีกด้วย ผู้สมัครสามารถฝึกทำแนวข้อสอบเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้อีก (www.khonlung.com)
2.วิธีการสมัครดำเนินการดังนีั
      1) สมัครผ่านระบบไลน์ ไอดีไลน์ GOVTHAI (ไลนฺ์ติวสอบ สอบราชการ)
      2) แจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่ (สถานที่ส่งเอกสารประกอบการติว) และหมายเลขโทรศัพย์ติดต่อ
     
3 สมัครผ่านไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ธันวาคม 2562 (สุดท้ายเวลา 15.00 น.) เริ่มติวตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตามตารางติวข้างล่าง

4.อัตราค่าใช้จ่ายจำนวนคนละ 790 บาท (รวมเอกสารประกอบการติว)โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 493-0-27616-0 หรือพร้อมเพย์ 0817770999 (นายบรรจบ สงฤทธิ์)

5.เอกสารประกอบบรรยาย แบบฝึกหัดแนวข้อสอบต่างๆ จำนวน 1 เล่ม และระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ (ส่งไปให้ทาง KERRY)

 
     
 
วัน เวลา

ตารางการบรรยายและฝึกการทำแนวข้อสอบ

วิทยากร
 
10 ธค.62
เวลา 19.30 น- 21.30 น
บรรยาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและแบบทดสอบ  

11 ธค.62
เวลา 19.30 น- 21.30 น

บรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯและแบบทดสอบ
12 ธค.62
เวลา 19.30 น- 21.30 น
บรรยาย พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณฯและแบบทดสอบ
13 ธค.62
เวลา 19.30 น- 21.30 น
บรรยาย พรบ.การงบประมาณและแบบทดสอบ
14 ธค.62
เวลา 09.00-12.00 น และ 13.00-17.30 น
เช้า บรรยาย พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บ่าย บรรยาย ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ฯ
15 ธค.62
เวลา 09.00-12.00 น และ 13.00-15.30 น

เช้า บรรยาย ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ
บ่าย บรรยาย ระเบียบ กค.ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

16 ธค.62
เวลา 19.30-21.30 น
บรรยาย พรบ.ข้าราชการพลเรือน และแบบทดสอบ
สุดคุ้ม ประหยัด ได้เนื้อหาครบ วิทยากรบรรยายเป็นกันเองตลอดเวลา 7 วัน

สามารถทบทวนฝึกทำแนวข้อสอบได้ผ่านเว็บไซต์ ฅนลุง ดอทคอม ได้อีกด้วย www.khonlung.com