เว็บไซต์ฅนลุงดอทคอม ร่วมกับเพจสอบราชการ ติวฟรี ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร สำหรับผู้สอบกรมสรรพากร ปี 2562 ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน

          เงื่อนไขการสมัครติว
1.เป็นผู้สมัครสอบและมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามประกาศกรมสรรพากร ปี 2562 เท่านั้น
2.ผู้สมัครติว ต้องส่งข้อมูลดังนีั
      1) ชื่อ นามสกุล
      2) สถานที่ทำงานปัจจุบัน ตำแหน่ง
      3)ถ่ายภาพหรือสแกนใบสมัครที่มีรูปและเลขประจำตัวสอบ โดยส่งไปใน Line ที่จะใช้ในการติวสอบ
4.สมัครไปที่ Line Id     GOVTHAI (Line ที่ใช้ต้องไม่ใช้ไลน์ที่ไม่ใช้รูปตนเอง)      เมื่อมีการตรวจสอบแล้วจะนำเข้าห้องกลุ่มไลน์ติวสอบสรรพากร ต่อไป
     เริ่มรับสมัครในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 จนกว่าจะเต็มจำนวน 200 ท่าน
5. การติวจะดำเนินการผ่าน Line กลุ่มติวสอบสรรพากร โดยวิธีการบรรยายสดตามตารางเวลาข้างล่าง

การดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมสรรพากรแต่อย่างใด เป็นการบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (เป็นวิทยาทาน)

 
     
 
วัน เวลา

ตารางการบรรยายและฝึกการทำแนวข้อสอบ

วิทยากร
 
12 พย.62 เวลา 19.30 น- 21.30 น. ประมวลรัษฎากร ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
13 พย.62 เวลา 19.30 น- 21.30 น ประมวลรัษฎากร ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
14 พย.62 เวลา 19.30 น- 21.30 น ประมวลรัษฎากรและฝึกทำแนวข้อสอบ ฅนลุง ดอทคอม ฟรี