ติวสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  
              นิติกรปฎิบัติการ  
              นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  
              สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 

            ฅนลุงดอทคอมเปิดติวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกรและนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ของ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
          *หลักเกณฑ์และวิธีการติวดังนี้ *
1.เป็นการติวสดผ่านระบบ Line กลุ่มโดยน้องๆไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติวในกรุงเทพเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ไม่เสียเวลาทำงาน และสามารถส่งข้อความสอบถามกับผู้ติวได้ตลอดเวลา ผู้สมัครสามารถฝึกทำแนวข้อสอบเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้อีก (www.khonlung.com)
2.วิธีการสมัครดำเนินการดังนีั
           1) สมัครผ่านระบบไลน์ ไอดีไลน์ GOVTHAI (ไลน์ติวสอบ สอบราชการ)
           2) แจ้งชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพย์ติดต่อ
     
3 สมัครผ่านไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (สุดท้ายเวลา 18.00 น.) เริ่มติวตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามตารางติวข้างล่าง (ก่อนวันติวจะพาน้องๆเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติวและซักซัอมการติวในไลน์กลุ่มต่อไป)

4.อัตราค่าใช้จ่ายจำนวนคนละ 590 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 493-0-27616-0 หรือพร้อมเพย์ 0817770999 (นายบรรจบ สงฤทธิ์) แจ้งสลิปโอนเงินทางไลน์ (ไอดีไลน์ GOVTHAI)

                                       +ประหยัด + สุดคุ้ม +ได้เนื้อหาครบ +เรียนได้ทุกที่ทั่วไทย
                                                                
ต้อง ฅนลุง ดอทคอม

ตารางการบรรยาย  
18 ธค.62  
เวลา 09.00-12.00 น. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน และ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
เวลา 13.00-15.30 น. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา และ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  
เวลา 19.30-22.00 น. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
19 ธค.62  
เวลา 09.00-12.00 น. พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการและ พรฎี.หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เวลา 13.00-15.30 น. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
วลา 19.30-22.00 น. ฝึกทำแนวข้อสอบ  
20 ธค.62  
เวลา 09.00-12.00 น. พรบ.วิธีการทางงบประมาณ  
เวลา 13.00-15.30 น. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 12  
เวลา 19.30-22.00 น. รธน.  
21 ธค.62  
เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกทำแนวข้อสอบ  
   
22 ธค.62 เข้าห้องสอบอย่างมั่นใจ  
                          

                                       +สมัครทางไลน์ไอดี GOVTHAI หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนที่นี้    

                                                                                             สอบถามสายด่วน 0817770999