˹ѡ áԨ ѧͺ 鹵͹ѤҪԡ ԸժԹ Դ


กฎ กติกา การสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว็บไซต์ "ฅนลุงดอทคอม"
**หมายเหตุ** ทีมงาน"ฅนลุงดอทคอม" ์ให้ความใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราได้จากสมาชิก อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ทางเราจะรักษาเป็นอย่างดี การขอข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลนั้น มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับสมาชิกและเพื่อติดต่อในกรณีจำเป็นที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเท่านั้น
1
สมาชิกต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยกรอกข้อมูล ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 11
2
สมาชิกจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับ Username และ Password ของสมาชิกเอง โดยไม่เปิดเผยหรือบอกให้ผู้อื่นทราบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้ามาทำแนวข้อสอบของสมาชิกหรือเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และต้องกำหนด Username และ Password ให้ง่ายต่อการจดจำของสมาชิกเอง แต่อยากต่อการคาดเดาจากบุคคลอื่น
3
สมัคร สมาชิกเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทั้งสมาชิกประเภททั่วไปและสมาชิกประเภท VIP
4
ข้อมูลของสมาชิกจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หลังจากสมาชิกไม่ได้เข้ามาใช้งานภายใน 360 วัน
5
สมาชิกจะต้องปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550  โดยไม่ POST
ข้อความที่ผิดกฎหมาย หรือพยายามหรือกระทำความผิดต่อข้อมูลของสมาชิกท่านอื่น ๆ
6
รายการลำดับที่ 9 และ 10 ใช้ประโยชน์กรณีที่ท่านลืม PASSWORD
 
    เพื่อความรวดเร็วควรตรวจสอบ Username ก่อนทำการกรอกใบสมัครสมาชิก
 
 
(1) คำนำหน้าชื่อ: 
*ตัวอย่าง นาย, นาง, นางสาว, ยศ
(2) ชื่อ: 
* ภาษาไทย
(3) นามสกุล: 
*ภาษาไทย
 
**Username และ Password ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือภาษาอังกฤษผสมตัวเลข (ห้ามภาษาไทย) **
(4)  Username: 
*    *4และ5 ใช้ในการเข้าทำข้อสอบ
(5) Password
*
(6) Confirm Password
* ยืนยัน Password อีกครั้งหนึ่ง (ต้องเหมือน 5)
     
(7) โทรศัพท์ : 
* ตัวอย่าง 0819990999 พิมพ์ติดกันไม่เว้นวรรค
(8) ฅนจังหวัด : 
* คลิ๊กเพื่อเลือกจังหวัด
(9) คำถามกันลืม
คลิ๊ก ( สัมพันธ์กับ 10 ) * ใช้ในกรณีที่ท่านลืม password
(10) คำตอบของคำถามกันลืม: 
*ระบุเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ สัมพันธ์กับ 9
 
(11) ระบุตำแหน่งที่คาดว่าจะไปสอบ
*ไม่ระบุก็ได้