กรมศุลกากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งปฎิบัติการ 2 สายงาน และตำแหน่งปฎิบัติงาน 3 สายงาน ตั้งแต่วันที่ 2-23 กุมภาพันธ์ 2560 (ทาง internet)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560 (ทาง Internet)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 กพ.-12 มีค.2560 (ทาง internet)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 รับสมัคร 15 ธค. - 6 มค. 59 (ทาง internet)

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งระดับปฎิบัติการและระดับปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 31 ตค - 8 พย.2559 (ทาง internet)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตค - 15 พย 2559 (ทาง internet)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัตงาน รับสมัคร 17 ตค - 7 พย. 2559 (ทางอินเตอร์เนต )