ผู้ที่ต้องการ แลก LINK กับ "ฅนลุงดอทคอม" ดำเนินการดังนี้ ครับ
 
  1.copy Code ข้างล่าง       
 
<A href="http://www.khonlung.com" target=_blank><img alt="แนวข้อสอบเข้ารับราชการ" src="http://www.khonlung.com/IMAGES/khonlungbander.gif" width="88" height="31"border="1"></A>
 
  2. เมื่อ LINK เสร็จกรุณา โทรแจ้งที่ 08 1777 0999 หรือ webmaster@khonlung.com แล้วเราจะดำเนินการ LINK เว็บไซต์ของท่านกลับภายใน 3 ชั่วโมง  
  รูปภาพที่ LINK ขนาด width="88" height="31"