แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เหลือเวลา  [   นาที

กรุณาตรวจสอบเวลาข้างบนด้วยครับ และเมื่อหมดเวลาให้ตรวจคำตอบ อย่าทำต่อเพื่อทดสอบตัวเราเองเท่านั้น

ข้อสอบทั้งหมดมี 20 ข้อ จงหาคำตอบของแต่ละข้อต่อไปนี้
ให้ใช้เม้าส์คลิกที่หน้าข้ออักษร ก.ข.ค. หรือ ง. ที่เห็นว่าถูกที่สุดในแต่ละข้อ ใช้เวลา  30  นาที


1) จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 7 9 11 13 15 ...
ก.) 17
ข.) 18
ค.) 19
ง.) 20


2) จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 6 11 18 27 38 .......
ก.) 39
ข.) 42
ค.) 50
ง.) 51


3)
จงหาค่า A
 
-2
1
A
4
-7
 
15
-3
18
-21
39

ก.) -1
ข.) -3
ค.) 3
ง.) -4


4) คนกินยานอนหลับมากกว่า 3 เม็ด คนจะตาย คนตาย ดังนั้น
ก.) คนกินยานอนหลับมากกว่า 3 เม็ด
ข.) คนสุขภาพไม่ดี
ค.) ยานอนหลับเป็นยาพิษ
ง.) ยังสรุปไม่ได้


5) นฤทธิ์เป็นพี่ของคฤทธิ์ แต่คฤทธิ์อ้วนกว่านฤทธิ์ ดังนั้น
ก.) คฤทธิ์สูงกว่านฤทธิ์
ข.) นฤทธิ์อายุมากกว่าคฤทธิ์
ค.) นฤทธิ์สุขภาพดีกว่าคฤทธิ์
ง.) ยังสรุปไม่ได้

6) ให้หาคำอุปมา อุปไมย ต่อไปนี้ อดน้ำ:กระหาย
ก.) ลู่:ลาน
ข.) มด:แมลง
ค.) วิ่ง:เหนี่อย
ง.) เดิน:วิ่ง

7) ให้หาคำอุปมา อุปไมย ต่อไปนี้ พ่อ:ปู่-แม่:?
ก.) ตา
ข.) ย่า
ค.) ป้า
ง.) ยาย

8) เงื่อนไข
C D E<  F > H ...........................(1)

A > D > B      V W .....................(2)
(ทุกค่ามีค่ามากกว่า 0)

ข้อใดเป็นจริง
ก.) W < A
ข.) A   W
ค.) V=A
ง.) W    C

9) นายสมเอกขายนกราคาตัวละ 30 บาท ไก่ราคาตัวละ 40 บาท ขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายสมเอกขายนกไปกี่ตัว
ก.) 8
ข.) 10
ค.) 15
ง.) 20

10) น้ำหนักบนดวงจันทร์จะหนักเป็น 0.05 เท่าของน้ำหนักที่ชั่งบนอังคาร และน้ำหนักบนดดวงอังคารจะหนัก 0.16 เท่าของนำหนักที่ชั่งบนโลก ถ้าน้ำหนักของยานโคลัมเบียบนโลกหนัก 12 ตัน ถ้านำไปชั่งบนดวงจันทร์จะหนักเท่าไร
ก.) 0.60 ตัน
ข.) 0.096 ตัน
ค.) 1.92 ตัน
ง.) 9.6 ตัน

11) จงหาคำที่เขียนผิด
ก.) ธำรงค์
ข.) ธุรการ
ค.) ธุรกิจ
ง.) น้ำมันก๊าด

12) "ฤาษีเลี้ยงลิง" หมายถึงข้อใด
ก.) ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบ
ข.) ผู้ที่อยู่ในอำนาจของผู้มีบารมี
ค.) ผู้มีบารมีมีข้าทาสบริวารมาก
ง.) ผู้มีคาถาอาคมย่อมมีลูกศิษย์มาก

13) จงเลือกคำที่ถูกต้องที่สุด
ทักษิณอพยพครอบครัวมา......ภาคเหนือ
ก.) แต่
ข.) จาก
ค.) โดย
ง.) ด้วย

14) "ช้างป่าตัวผู้ จำนวน 2 ..........กำลังต่อสู้ เพื่อแย่งช้างบ้านตัวเมีย
ก.) หัว
ข.) เล่ม
ค.) ตัว
ง.) เชือก

15) ข้อใดใช้คำเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
ก.) อืดเหมือนเรือเกลือ
ข.) ดุเหมือนเสือ
ค.) แข็งเหมือนเพชร
ง.) ขาวเหมือนปุยนุ่น

16) "จงอ่านเลขที่บ้าน 87/304

ก.) บ้าน-เลข-ที่-แปด-สิบ-เจ็ด-ทับ-สาม-ร้อย-สี
ข.) บ้าน-เลข-ที่-แปด-เจ็ด-ทับ-สาม-ร้อย-สี่
ค.) บ้าน-เลข-ที่-แปด-สิบ-เจ็ด-ทับ-สาม-สูน-สี่
ง.) บ้าน-เลข-ที่-แปด-เจ็ด-ทับ-สาม-สูน-สี่

17) คำว่า "กระเป๋าถือ" หมายถึงคำราชาศัพท์ในข้อใด ?
ก.) พระกระเป๋า
ข.) พระล่วม
ค.) พระเวฐนะ
ง.) กระเป๋าทรงถือ

18) คำสามัญว่า "เจ็ดอย่าง" คำสุภาพได้กำหนดใช้ชื่อว่าอะไร ?

ก.) เจ็ดชิ้น
ข.) เจ็ดประการ
ค.) เจ็ดขนาด
ง.) เจ็ดแบบ

19) จงเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
1. ประธานศาลฎีกาได้ออกแถลงการณ์ว่า
2. ในกรณีที่นักการเมืองได้กระทำผิดก่อนได้รับเลือกตั้ง
3. กฎหมายอาญาที่บังคับใช้กับนักการเมืองได้ยกเว้น
4. โดยที่ไม่ต้องพิจารณาในเรื่องความผิดทางแพ่ง
ก.) 1 4 2 3
ข.) 2 3 4 1
ค.) 3 2 4 1
ง.) 1 3 2 4

20) ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 3
ก.) คือการควบคุมให้ระดับน้ำตาลเป็นปกติ
ข.) จนส่งผลร้ายต่อตัวเอง เช่น เป็นโรคตา ไต และตับ
ค.) สิ่งสำคัญสำหรับการดูแลเบาหวาน
ง.) แต่หากละเลยก็อาจส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

@ @