(สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย)
แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
สำนักงาน กพ.
จำนวนข้อสอบ
20 ข้อ
เวลาทำข้อสอบ
30 นาที
ผู้ทำข้อสอบ น้อง   ฅนจังหวัด ชุดข้อสอบ
คำอธิบาย
1) วิธีการทำข้อสอบให้ คลิ๊กหน้าข้อที่ถูกต้อง และเมื่อทำข้อสอบเสร็จสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ โดยคิดเป็นร้อยละ
2) หากท่านทำไม่ทันภายในเวลากำหนด คะแนนจะไม่เพิ่มขึ้น


เงื่อนไข
ครูทุกคนของจังหวัดปทุมธานีต้องจบวุฒิ กศบ.คนที่จบ กศบ.ทำงานที่โรงงานนวนคร มีเท่ากับ 20 % ของคนงานในโรงงานนวนครของจังหวัดปทุมธานี โรงงานนวนครอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โรงงานนวนครมีคนงานทั้งสิ้น 300 คน ครูในจังหวัดปทุมธานีมีเท่ากับ 4 ใน 3 ของคนงานที่ทำงานในโรงงานนวนคร คนงานที่ทำงานในโรงงานนวนครจะไม่ประกอบอาชีพครู ผู้จบวุฒิ กศบ.ทุกคนต้องทำงานในจังหวัดปทุมธานี
(ตอบคำถาม ข้อ 1-2)
1) ผู้จบวุฒิ กศบ.ในจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมดกี่คน
1.) 300 คน
2.) 400 คน
3.) 460 คน
4.) 500 คน

2) คนงานในโรงงานนวนครที่จบวุฒิ กศบ.มีจำนวนกี่คน
1.) 60คน
2.) 70 คน
3.) 80 คน
4.) 90 คน

3) นกพิราบเกาะบนหลังช้าง เมื่อนับขาแล้วขานกพิราบเป็น 2 ใน 5 ของขาช้าง หากมีช้างทั้งหมด 30 เชือก จงหาว่านกพิราบมีทั้งหมดกี่ตัว
1.) 20 ตัว
2.) 22 ตัว
3.) 24 ตัว
4.) 26 ตัว

4) จงหาเลขตัวที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเกิดจากการเรียงเลข 5 จำนวนเรียงกัน และมีผลรวมเท่ากับ 500
1.) 98
2.) 99
3.) 100
4.) 101

5) นักบาสเกตบอลจะต้องจับมือกับคู่แข่งขันทุกคน จะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งหากมีนักบาสเกตบอลทีมละ 7 คน
1.) 49
2.) 50
3.) 51
4.) 52

6) ถนนกรุงเทพถึงอยุธยา ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถ้าต้องปลูกต้นราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่งถนน ทุก ๆ ระยะทาง 500 เมตร จะมีต้นราชพฤกษ์รวมกี่ต้น
1.) 82
2.) 120
3.) 122
4.) 128

7) ในโรงงานทำสีมีคนงานเป็นโรคทางเดินหายใจ 68 % เป็นโรคทางเดินอาหาร 18 % เป็นทั้งโรคทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร 5 % ถ้าคนงานมีทั้งหมด 300 คน อยากทราบว่าคนงานที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยมีกี่คน
1.) 55คน
2.) 57 คน
3.) 59 คน
4.) 61 คน

8) สมทรงติดราคาเสื้อผ้าไว้ที่ราคาหนึ่งเพื่อให้ได้กำไร 25 % แต่ราคาดังกล่าวปรากฏว่าขายไม่ได้ จะต้องลดราคาลงกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ติดตั้งไว้จึงจะได้เท่าทุน
1.) 5
2.) 10
3.) 15
4.) 20

9) จงสรุปความจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ดังนี้
สมควรอาจเป็นตำรวจหรือทหาร แต่สมควรไม่ใช่ทหาร ดังนั้น
1.) สมควรคือทหาร
2.) สมควรคือตำรวจ
3.) ทหารไม่ใช่สมควร
4.) ตำรวจและทหารคือสมควร

10) จงสรุปความจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ดังนี้
ด.ญ.สวย เป็นนักกีฬารุ่นเล็ก ด.ญ.งามเป็นนักกีฬารุ่นจิ๋ว ดังนั้น
1.) ด.ญ.สวย เก่งกว่า ด.ญ.งาม
2.) ด.ญ.สวย น้ำหนักน้อยกว่า ด.ญ.งาม
3.) ด.ญ.สวย สูงกว่า ด.ญ.งาม
4.) ด.ญ.สวย วิ่งเร็วกว่า ด.ญ.งาม

11) จงเลือกข้อที่เป็นกลุ่มเดียวกับสิ่งต่อไปนี้
สหรัฐอเมริกา อินเดีย แคนาดา ...
1.) บราซิล
2.) ย่างกุ้ง
3.) อริโซนา
4.) ตรัง

12) ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีครึ่งวงกลมประกบทั้ง 4 ด้าน ถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ยาวด้านละ 14 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ทั้งหมด

1.) 504 ตารางเซนติเมตร
2.) 514 ตารางเซนติเมตร
3.) 524 ตารางเซนติเมตร
4.) 534 ตารางเซนติเมตร

13) จงหาคำที่เขียนผิด
1.) กระตือรือร้น
2.) กระทะ
3.) กระสัน
4.) กระทัดรัด

14) "เป็ดขันประชันไก่" หมายถึงข้อใด
1.) เมื่อไก่ขันแล้วเป็ดจะร้องเลียนแบบไก่
2.) เป็ดเป็นสัตว์ที่ร้องออกเสียงได้
3.) เป็ดเป็นสัตว์ที่ไม่ขัน
4.) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อย แต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง

15) จงอ่านมาตราเงินตราไทยโบราณ

1.) 3 ชั่ง 1 ตำลึง 6 บาท 2 สลึง 14 เฟื้อง 5 ไพ
2.) 5 ชั่ง 14 ตำลึง 2 บาท 1 สลึง 6 เฟื้อง 3 ไพ
3.) 5 ชั่ง 14 ตำลึง 2 บาท 6 สลึง 1 เฟื้อง 3 ไพ
4.) 3 ชั่ง 6 ตำลึง 1 บาท 2 สลึง 14 เฟื้อง 5 ไพ

16) คำว่า "มีดโกน" หมายถึงคำราชาศัพท์ในข้อใด ?
1.) พานพระศรี
2.) พระแสงกรรบิด
3.) ธารพระกร
4.) พระกัมพล

17) คำสามัญว่า "ดอกนมแมว" คำสุภาพได้กำหนดใช้ชื่อว่าอะไร ?
1.) ดอกมะลิ
2.) ดอกถันวิฬาร์
3.) ดอกนมเคส
4.) ดอกปทุมรักษ์

18) จงเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
1. ประเทศไทย
2. ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
3. ในเวลานี้
4. ที่อยู่ในเอเซียอาร์คเนย์
5. เป็นประเทศเดียว
1.) 1 4 2 3 5
2.) 1 5 4 3 2
3.) 1 4 2 5 3
4.) 1 3 4 2 5

19) ประโยคต่อไปนี้ใช้ในกรณีใดกับการกราบบังคมทูล "ไม่ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา"
1.) พูดแสดงความคิดเห็น
2.) พูดถึงเรื่องที่พ้นอันตรายแล้ว
3.) พูดถึงเรื่องที่น่าเกลียดหรือหยาบคาย
4.) พูดขอบคุณ

20) ข้อความใดควรอยู่ในลำดับสุดท้าย
1.) หลักพระพุทธองค์สอนว่า จิตของเรานั้น
2.) แต่เกิดตามเรื่องของการเกิดหรือเกิดตามธรรมชาติ
3.) ไม่ได้มีกิเลสมาแต่ดั้งเดิม และไม่มีบาปดังเดิม
4.) ดังนั้นเราเกิดมาไม่ได้เกิดด้วยบาป

    


สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย